Conferences

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014
Exhibition and Conference on Information and Educational Technology
8-10 of October, Eger, Hungary

The venue of the conference: Eger, Eszterházy tér 1.

08 October, 2014. (Day 0, Wednesday)

09:00-12:00

Workshops (A/008 MAC, A/008 IBM)
Otto Benavides (California State University):
 Producing effective video for instruction;
Visiting class in demonstration school: Tablets in public education

12:00-13:00

Coffee Break

13:00-16:00

Workshops (A/008 MAC, A/008 IBM)
Alice Keeler (California State University, Fresno):Shifting your Workflow Towards Collaboration and the Cloud: Google Apps
Jack Koumi: Designing Effective Video Learning Materials

17:00-

ICEM General Assembly

09:00-10:45

Symposium Session 1. (A/213)
Chair: Peter Kardos
Zsolt Unoka
: Personality, psychopathology and ego networks
Anna Racz: Methodological issues in assessing ego networks
Peter Kardos: The role of empathy in the ego networks

10:45-11:00

Coffee Break

11:00 -12:00

Symposium Session 2. (A/213)
Chair
Zsolt Unoka
Isabel Behncke Izquierdo:
 Social network structure in wild bonobos: the role of grooming, sex and play in building and maintaining relationships
James Carney: The role of counterfactual punishers in ego networks

12:00-13:00

Coffee Break

13:00-14:15

Symposium Session 3. (A/213)
Chair: Csaba Pleh
Janos Kertesz: Human behavior from big data
Tamas David-Barrett: Global online and offline cross-cultural evidence for gender differences in close friendship

14:15-15:00

Discussion: Issues in relating macro and micro network research (A/213)
Chair: Csaba Pleh

·       The relations of large scale and Ego-centered network research:strategic differences and causal continuities.

15:00-15:15

Coffee Break

15:15-16:30

Discussion: Issues in relating macro and micro network research (A/213)
Chair: Tamas David-Barrett

·       The relative importance of emotional/motivational and cognitive factors in human Ego-centered network formations.

·       Continuity between human bonding and animal bonding: Animal models or evolutionary ’jumps’

·       If networks obey biological constraints, how come all the great size variation in humans?

16:30-17:00

Closing Remarks

09 October, 2014. (Day 1, Thursday)

8:00–17:00

Registration (Downstairs)

8:30–9:00

Opening Ceremony
A/201 Assembly Hall

·       Kálmán Liptai rector

·       Lajos Kis-Tóth Head of the Institute

9:00–17:00

Exhibition (A/302)
10:30-11:00 János Fári (Stiefel): Robotics in the infant classes

9:00–11:15

Plenary Session 1
Hans de Wit
 (Amsterdam University of Applied Sciences): Collaborative Online International Learning and Virtual Exchange, new forms of internationalisation in higher education
Mark West (Unesco): Mobile Learning: Promises, Pitfalls and the Path Forward
Tan Sri Anuwar Ali (Open University Malaysia): E-Learning at Open University Malaysia: Recent Developments.

11:1511:30

Coffee Break

11:30–13:00

Plenary Session 2
Yehia EL Mashad (Delta Academy)
: An Adaptive E-Learning System Based on 3D Virtual Environment
Csaba Pléh (Eszterházy Károly College): Cognitive and instruction science face the challenge of the new media

13:0013:30

Snack Break (Venue: in front of the A/216)

13:30–14:30

Organizers meeting (Egypt, Hungary, Malaysia) (Park Hotel Fehér terem)

13:30–14:30

Parallel Sessions

 

A felnőttek XXI. századi digitális írástudása (Venue: A/213)
Chair: Tóth András
Hadnagy József:
 Virtuális közösségek sajátosságainak bemutatása
Pacsuta István: A közösségi oldalak felhasználásának sajátosságai
Habók Lilla: Digitális Állampolgárság az eltérő élethelyzetek tükrében
Klement Mariann, Hadnagy József: Online és offline közösségek szerveződése, sajátosságai egy kutatás tükrében

 

Multimedia and motionpicture in secondary and tertiary education (Venue: A/327)
Chair: Buda András
Bölcskey Miklós: A látás, a kép, és a tér
Charalambos Vrasidas, Katerina Theodoridou, Christiana Aravi, Lucy Avraamidou: Science Fiction in Education: Case studies from classroom implementations
Szíjártó Imre: A médianevelés elvi kérdései
Váró Kata Anna: A televízió helye a filmtörténet oktatásában

Komló Csaba: Az audiovizuális lényegkiemelés sajátosságainak vizsgálata az

Eszterházy Károly Főiskolán

 

Tanulási szokások multimédiás környezetben (Venue: A/201 Díszterem)
Chair: Dani Erzsébet
Dani Erzsébet: A HYDE-modell alkalmazásának lehetőségei: munkahipotézis
Dorner László, Taskó Tünde Anna, Hatvani Andrea: A közoktatásban résztvevő tanulók IKT használati jellegzetességei
Reho Anna: Az IKT felhasználása az Ukrán ovodai nevelésben

14:3014:40

Coffee Break

14:40–15:40

Parallel Sessions

 

A felnőttek XXI. századi digitális írástudása (Venue: A/213)
Chair: Tóth András
Simándi Szilvia: A felnőttkori tanulás jellemzői a turizmus szektorában az IKT kompetenciák tükrében
Tóth András, Herpainé Lakó Judit: IKT kompetencia fejlesztés a pedagógus továbbképzésben
Barsy Anna: Pedagógus digitális kompetenciák fejlesztése instant és web 2.0-ás eszközökkel
Tömösközi Péter, Szabó Bálint: A digitális írástudás kritériumai a könyvtári munkában

 

Multimédia és mozgókép a köz- és felsőoktatásban (Venue: A/327)
Chair: Buda András
Buda András: 3P-s szemléltetés
Gulyás Enikő: E-biblioterápia, úton egy új módszer felé!?
Pólya Tamás, Göncziné Kapros Katalin, Herzog Csilla, Parázsó Lenke: A 8–18 éves magyarországi tanulók videojáték-használati szokásai

 

Az e-tananyag és rendszerfejlesztés új megoldásai (Venue: A/201 Díszterem)
Chair: Várhelyi Tamás
Érsek Attila: Hatással van-e a web 2.0 a tanítási-tanulási folyamatra?
Simon Tünde: Az absztrakció, mint a vizuális kommunikáció részképessége, online mérési és fejlesztési lehetőségei
Várhelyi Tamás: Turisztikai tudásbázisok és IKT eszközök az információs társadalomban
Vitéz Gyöngyvér: Okos Doboz: készség-, képességfejlesztés digitális taneszközökkel

15:40–15:50

Coffee Break

15:50–16:50

Parallel Sessions

 

New Media and Network-based Learning (Venue: A/213)
Chair: Komló Csaba
Chih-Hsiung Tu, Cherng-Jyh Yen, Laura Sujo-Montes, Gayle Roberts: An Examination of Gaming Personality and Gaming Dynamics

Komló Csaba: Digitális mozgóképek elemzésének algoritmikus megközelítése
Dodie Niemeyer, Hannah R. Gerber: Maker Culture in Videogames and Virtual Worlds: from Minecraft to the Classroom and Beyond
Kusper Gábor: How to Construct a Lightweight Software Engineer Study Program as a Series of MOOCs

 

A pedagógusképzést segítő tudásbázisok és forrásközpontok (Venue: A/327)
Chair: Stóka György
Tóthné Parázsó Lenke, Antal Péter, Sergey Gnatyuk: Oktatók és hallgatók digitális kultúra elemei, eszközei felsőfokú oktatásban eredményes munka háttérfeltételei
Krnács András: Blended tanártovábbképzések Moodle támogatással
Stókáné Palkó Mária, Stóka György, Sasi Gábor, Molnár László, Halmi Zsolt: Információs és kommunikációs technológiák az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán

 

Software technology; research, development and innovation. Platforms of web, mobile and RFID technology (Venue: A/201 Díszterem)
Chair: Stoffa Veronika
Marthe Straatemeier: Math Garden: combining online adaptive training and monitoring of arithmetic skills in educational games.
Ria Mae Borromeo: Automatic Generation of Moodle Quiz Questions for Computer Number Systems Operations
Bednarik László: Szemi-automatizált kérdésgeneráló rendszer funkcionális moduljai
Stoffa Veronika, Stoffa Ján: About some disquieting phenomena in ethics of science

16:5017:00

Coffee Break

13:30-15:30

Digitális tudásbázisok az információs társadalomban Kápolna (Venue: A/209)
Lévai Dóra – Kerekes Balázs: A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével
Nagy Zoltán: A pedagógus-előmeneteli rendszer és más ágazati rendszerek kapcsolata

15:3015:45

Coffee Break

15:45–17:45

Digitális tudásbázisok az információs társadalomban Kápolna (Venue: A/209)
Racskó Péter: Az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága kutatási eredményeinek publikációs stratégiája modern technológiai eszközökre
Barcsánszky Péter: KIR2
Menner Ákos, Hollósi Géza: A köznevelési adatok felhasználásának új lehetőségei

16:00–19:00

Consultations (closed section, A/206), Hungarian Academy of Sciences, Pedagogical Science Committee, Subcommittee of Information Science, Speakers: Sándor Forgó (Chair)
Present and future of the Massive Open Online Course (MOOC) in the higher education: the time of MOOCStock
Correferate: Lajos Kis-Tóth EKF, Rita Ősz ÓE, György Molnár BME, Krisztina Fodorné Tóth PTE-FEEK

17:00–18:00

Parallel Sessions

 

A kulturális örökség digitális átalakulása (Venue: A/213)
Chair: Tóvári Judit
Boda István, Tóth Erzsébet, Bényei Miklós, Csont István: Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben – az Alexandriai Könyvtár
Kalcsó Gyula: Régi magyar szövegek normalizálási lehetőségei
Sinka Róbert: Tudástárak összefogása és revitalizációja
Piros Attila: A New Approach to Universal Decimal Classification as the Indexing Language for a Mechanized Information Retrieval System
Tóvári Judit: Kulturális örökségünk digitális archívumokban őrzött forrásainak felhasználása az oktatásban és a közreműködő szakemberek IKT műveltsége

 

A pedagógusképzést segítő tudásbázisok és forrásközpontok (Venue: A/327)
Chair: Stóka György
Klement Mariann: Alternatív vitarendezési technikák alkalmazásának vizsgálata középiskolai tanárok körében
Molnár György, Nagy Katalin: Korszerű IKT alapú fejlesztések a képzések minőségének támogatására
Dávid Mária, Estefánné Varga Magdolna, Soltész Péter: Milyen hatást gyakorolnak a kognitív képességekre az IKT eszközök

 

Accreditation of traditional and electronic textbooks and educational materials (Venue: A/201 Díszterem)
Chair: Papp Gyula
Cornell, Richard, Cheng Chang Pan, Robert Doyle: ICT in ICEM’s World of Knowledge: Seeking Projects From Affiliated Organizations
Kovács Kristóf, Pléh Csaba: Han van der Maas Az adaptív mérés felhasználási lehetőségei az IKT-alapú oktatásban
Dobozy, Eva, Rachel Sheffield, Eva David Gibson, Jim Mullaney, Chris Campbell: Teaching With Tpack: A Case Study of pre-service Science Education
Papp Gyula: Open Badges az oktatásban

19:00–22:00

Agria Media Party (TISZK)
Liptai Kálmán Rector of EKC: Welcome speech
Open University of Malaysia convocation of Master of Business Administration
Diego Mauricio Mazo Cuervo: Invitation to the 65th Annual Conference of ICEM (Medellin, Colombia)

10 October, 2014. (Day 2, Friday)

8:00–17:00

Registration (Downstairs)

8:30–9:00

Poster Session (Traditional and Digital) (Venue: in front of the A201)

 

Charalambos Vrasidas, Sotiris Themistokleous, Christiana Aravi: Make the Link
Hannah R. Gerber, Melissa Ashworth, Luis Gaitan: Using Pro-Social Apps to Solve Global Problems
Hannah R. Gerber, Debra P. Price, Melinda S. Miller, Nancy K. Votteler: Connective Research Approaches: A Methodological Framework for Researching Games-Based Learning
Keisuke Nemoto, Shingo Shiota, Keita Kobayashi, Hiroshi Onoda, Katsuya Nagata: Development and Application of a Teaching Method Using A Communication Robot – Based on the Concept of a Weak Robot –
Klement Mariann, Fekete Ilona: Hallgatók konfliktuskezelési stratégiá­jának és nemzetközi mobilitásról való vélekedésének összefüggései az Eszterházy Károly Főiskolán
Kyohei Sakai,Shingo Shiota,Hiroyuki Masukawa,Naoko Matsuda: Workshop on Internet Addiction -Development of the Internet Addiction Scale by Junior High School Students –
Rácz Anita: A HR funkciók digitalizálásának jelene és jövője a közigazgatásban
Vanderer Gábor: Az információbiztonsági képzés fontossága

9:00–10:30

Plenary Session (Venue: A/201)

 

A. Gabriel Melendez (University of New Mexico): Film as Social Curricula
Otto Benavides (California State University): The Use of Mobile Technologies and Space Design

10:3010:40

Coffee Break

10:40–11:40

Parallel Sessions, Symposiums

 

Potentials of Mobile Computing for Public Education: Results of the IPAD Experiments in Primary and Secondary Schools (Venue: A/213)
Chair: Andrea Kárpáti, Opponens: Alice Keeler
Lajos Kis-Tóth, Réka Racsko:
 IPAD in Public Education: Introduction to the Project
Péter Antal: Mobile Computing and Pedagogy: the Contribution of the IPAD to Educational Innovation
László Borbás: IPAD as a Catalyst for Innovation in Teaching and Learning: Teachers’ Attitudes and ICT use Pattern
Andrea Kárpáti: Trialogical Learning Theory as a Model for Mobile in Learning

 

Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben (Venue: A/327)
Chair: Sass Judit, Opponens: Köpeczi-Bócz Tamás
Sass Judit: Az adaptív tanulási környezet, a perszonalizáció és az asszociatív tanulás lehetőségei digitális környezetben
Kovács Katalin: A tantárgyközi oktatás lehetőségei és gyakorlata a gazdasági és pénzügyi nevelés IKT eszközzel való támogatása kapcsán
Csillik Olga, Mihalyi Krisztina: A bring your own device módszer adaptív oktatási alkalmazási lehetőségei
Bodnár Éva: Egy gazdasági alapismereteket oktató adaptív tanulási környezet beválásvizsgálatának eredményei

 

E-learning and m-Learning in Higher Education (Venue: A/201 Díszterem)
Chair: Richard A. Cornell
Al Francis D. Librero: Integrating an ePortfolio system in an online environment for higher learning
Trish Andrews, Chris Campbell: Utilising learning design approaches to embed technological innovation

 

Az e-tananyag és rendszerfejlesztés új megoldásai (Venue: A/310)
Chair: Nádasi András János
Bedő Andrea, Turcsányi-Szabó Márta: Androidos tabok használata az oktatásban – esettanulmány
Komenczi Bertalan: IKT támogatású humán teljesítménytechnológiai kutatások a tanárképzés területén – az ET3R
Könczöl Tamás: Balázs eAdaptivity: az adaptív eLearning tanulás-menedzsment megoldás
Nádasi András János: Az oktatástechnológiával és az oktatási rendszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások tipológiai és metodikai kérdései

11:40–11:50

Coffee Break

11:50–12:50

Parallel Sessions, Symposiums

 

Szoftvertechnológia – kutatás, fejlesztés és innováció (Venue: A/213)
Chair: Radványi Tibor
Radványi Tibor: Kriptográfiai algoritmusok alkalmazása a rádiófrekvenciás azonosítás és kommunikáció során
Koczka Ferenc: Informatikai fejlesztések az EKF-en
Király Roland: Beltéri lokalizáció RFID transzponderek és readerek használatával
Harsáczki András: Címtárszolgáltatás bevezetése az EKF-en

 

Attitűdök és felhasználói szokások az IKT világában (Venue: A/327)
Chair: Kis-Tóth Lajos, Opponens: Estefánné Varga Magdolna
Kolozsvári Csaba, Becsei Lilla: A világháló használói – egy átfogó vizsgálat bemutatása
Czövek Andrea, Fazakas Ida: Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata
Fazakas Ida, Czövek Andrea, Becsei Lilla: Hogyan használjuk a netet? – IKT eszközökkel kapcsolatos használati szokások sajátosságai
Szilágyi István, Ludányi Ágnes: Internethasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálata
Ludányi Ágnes, Szilágyi István: Miért nem használják az internetet? – Internethasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálat

 

E-learning and m-Learning in Higher Education (Venue: A/201)
Chair: Richard A. Cornell
Diego Mauricio Mazo Cuervo, Giovanny Cardona Montoya: Towards a customized model in Business Manager training, in Virtual Learning Environments.
Linda Fang: USE OF WHATSAPP IN A TRANS-NATIONAL STUDIES SUBJECT IN SINGAPORE
Robin Chiero, Paul Beare, James Marshall, Colleen Torgerson: Evaluating the Effectiveness of E-Learning in Teacher Preparation

 

ICT and Subject Pedagogy (Venue: A/310)
Chair: Komló Csaba
Al Francis D. Librero: Benefits and challenges of online learning in a virtual world: the UPOU setting
Buzás Zsuzsa, Szabó Norbert: A technológiaalapú mérés-értékelés lehetősége a zeneművészeti szakoktatásban
Charalambos Vrasidas, Christiana Aravi, Katerina Theodoridou: Digital Alphabet Books and Science Fiction in Education: Two case studies of Literacy Projects
K. Nagy Emese A GEOMATECH digitális tananyagok alkalmazása

12:50–13:20

Snack Break (Venue: in front of the A/216)

13:00–14:30

Organizers meeting (Egypt, Hungary, Malaysia) (TISZK)

13:20–14:20

Parallel Sessions

 

Az IKT tantárgy-pedagógiai hatásai (Venue: A/213)
Chair: Főző Attila László
Fegyverneki Gergő: Digi Potter kalandjai, avagy a korszerű magyartanár IKT-s lehetőségei
Göböly Ildikó: A tamagocsitól az oktató babákig avagy szimulátorok a csecsemő és kisgyermeknevelők képzésében
Vincze Mária: Nyelvpedagógiai célok érvényesítése kombinált tanulás (blended/hybrid learning) során – magyar mint idegen nyelv
Főző Attila László: M-learning a tantárgyi IKT alkalmazások palettáján – okostelefonok iskolai alkalmazásának pedagógiai tapasztalatai

 

Az e-learning és m-learning a felsőoktatásban (Venue: A/327)
Chair: Kokovay Ágnes
Kokovay Ágnes, Tornóci László: Az e-learning stratégia célkitűzéseinek megvalósulása a Semmelweis Egyetemen
Hajdicsné Varga Katalin: ILIAS keretrendszer alkalmazása a katonai továbbképzésekben
Király Sándor: A digitális képfeldolgozás e-learninges oktatásának lehetőségei

 

Analysis of actual study habits in a multimedia environment (Venue: A/201)
Chair: Komenczi Bertalan
Cheng-Chang PAN, Stephen Sivo, Francisco Garcia, Clair Goldsmith, Richard A. Cornell:
 Technology and me -what do students think?
Dobozy, Eva: Is Lurking Bad? Investigating Student Engagement Patterns in online Learning Environments
Figen Ünal Çolak: University Students’ Attitudes towards Mobile Learning

 

Az IKT tantárgy-pedagógiai hatásai (Venue: A/209 Kápolna)
Chair: Visi Judit
Tóth Piroska:
 GLOBE – nemzetközi környezeti nevelési hálózat
Varga Éva: Modern technika és korszerű módszerek a némettanárok képzésében
Kovács Györgyi: Online tananyagok, mobil alkalmazások hatékonyságának vizsgálata az idegennyelv-oktatásban és nyelvtanárképzésben. Egy online nyelvpedagógiai kurzus tapasztalatai
Magyar Péter, Geda Gábor: Új utak és módszerek keresése a programozás oktatásában – a programozás első lépései a hardver árnyékában

 

Az újmédia és a hálózat alapú tanulás (Venue: A/310)
Chair: Forgó Sándor
Benedek András, Molnár György, Sik Dávid:
 A MOOC-orientált fejlesztések esélyei Magyarországon
Pató Gáborné Szűcs Beáta: Logisztikai folyamatok jelentősége a köznevelési intézmények működésében
Lengyelné Molnár Tünde: A humán teljesítménytechnológia alkalmazásának lehetőségei
Forgó Sándor, Racsko Réka: A pedagógiai rendszervezés elvein alapuló újmédiás MOOC- kurzus -egy Pilot Projekt tapasztalatai

14:20–14:30

Coffee Break

14:3015:30

Parallel Sessions

 

Szoftvertechnológia – kutatás, fejlesztés és innováció (Venue: A/213)
Chair: Czeglédi László
Stoffa Veronika,Végh László:
 Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer
Hambalík, Alexander: Viselhető rendszerek az oktatásban
Czeglédi László: Mobileszközök alkalmazásának lehetőségei a könyvtárban

 

Tanulási szokások multimédiás környezetben (Venue: A/327)
Chair: Virág Irén
Virág Irén, Mogyorósi Zsolt, Gaál Gabriella, Jászi Éva: E-portfólió a tanárképzésben – oktatói tapasztalatok
Herzog Csillla, Racsko Réka, Kis-Tóth Lajos: Tudásteremtés új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai
Kvaszingerné Prantner Csilla, Soltész Péter, Lőrincz Zsuzsanna, Kollányi Fruzsina: A multitasking jellegű feladatvégzés hatása a teljesítményre
Göncziné Kapros Katalin Tanári munka eredményességét befolyásoló háttérfeltételek vizsgálata

 

ICT competences and digital literacy of adults in the 21st century (Venue: A/201 Díszterem)
Chair: Kárpáti Andrea
Kárpáti Andrea: ICT Policy Development: A Comparative Analysis Through the Education Transformation Policy guide
Stevenson, Michael John Hedberg, Kerry-Ann O’Sullivan, Cathie Howe: Leading Learning in a Digital Age: a Mixed Methods Study
Loureiro, Maria João.Maria José loureiro, Lúcia Pombo: Doctoral students’ use of digital technologies in research processes

 

Az IKT tantárgy-pedagógiai hatásai (Venue: A/209 Kápolna)
Chair: Visi Judit
Farkasné Ökrös Marianna, Ütőné Visi Judit: IKT-eszközök a környezetpedagógiában
Király Sándor: Tehetséggondozás az informatikában csökkenő óraszámok mellett
Oláhné Téglási Ilona: Vizuális matematika nemzetközi együttműködésben
Pénzesné Dr. Kónya Erika, Milinki Éva: Új módszertani lehetőségek a digitális mikroszkópiában

15:30–16:00

Coffee Break

16:0017:00

Closing Plenary Session
Media Award Ceremony
(A/201)